ఒక యాపిల్ లో ఎన్ని క్యాలరీలు ఉంటాయి

ఒక యాపిల్ లో ఎన్ని క్యాలరీలు ఉంటాయి

పదార్థం ప్రయోజనం ఆపిల్ లో విటమిన్ సి ఒక ఆంటియాక్సిడెంట్ లాగా పని చేస్తుంది ఆపిల్ లో ఉండే బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ ఎర్ర రక్త కణాలని…